Lynghytten

[forside]

[Booking]

[Vedtægter]

[Nybyggeri]
- Topmøde 26. maj 2007
- Billeder 10. dec 2006
- Billeder 20. okt 2006
- Billeder 16. juni 2006
- Billeder 22. maj 2006
- Topmøde 25. feb 2006

[Tegninger over grund og hus]

[Links]

[Dokumentation og rehabilitering]

[Gæstebogen]

De første skitser...
Nedenfor følger Lines udkast for placering af tilbygning inden for byggelinierne (5 meter til skel):

 

 

Følgende var beslutningerne på fællesmødet på Lyngen d. 4. juni det herrens år 2005 (senere historiske paralleller til Jalta-konferencen er meget sandsynlige):

Placering
bliver øst for den nuværende lynghytte på det stykke som vi fik ryddet på arbejdsdagen, med mulighed for at koble en ny hytte til Lynghyttens køkken og få et fælles areal til indgang + køkken (se vedlagte ca. tegning - Vi satser på at gøre køkken/indgang større ved at flytte væggen længere mod nord-stiplet linie).
Se også vedlagte ca. opmåling ift. byggelinier - kan bruges til at tegne ideer etc. ind. Når der spørges om adgangskode, så tryk blot på annuller så kommer tegningen op. Den kan gemmes på egen computer som Word-fil.

Den økonomiske ramme:
Et fastforrentet kreditsforeningslån på max. 600.000 (hvad der svarer til ca 500 kr. pr. andel pr. mdr.). Heraf afsættes 500-550.000 til nybyggeri og 50-100.000 til sammenkobling med Lynghytten. Arense undersøger mulighederne og har nogle tal klar til næste møde.

Kobling til hytten:
Så vidt muligt skal koblingen mellem de 2 huse i form af køkken og indgang være tænkt ind fra starten. Dette må dog afhænge af mulighederne - øko. + bygningsmæssigt.

Antal m2: 
Vi satser på en hytte på omkring 60 m2

Model:
Vi går efter en hytte med en hems

Byggemåde: 
Inden for den økonomiske ramme går vi efter et hus der leveres nøglefærdigt fra A til Z - dvs. incl. fundament, VVS-installation, El installation og septiktank samt incl. sagsbehandling, tegninger til byggemyndigheder, ansøgning om byggetilladelse samt byggestyring og moms.

Hvem skal gøre hvad inden næste møde: 
Johannes/Halfdan indhenter tilbud fra 3 forskellige firmaer, der kan lave færdige typehuse (incl. om det er muligt og hvad det vil koste at lave tilpassede løsninger), Bernhard/Halfdan undersøger muligheder ift. selv at tegne huset og få entrepanør til at stå for byggeriet (Niklas), Arense undersøger de økonomiske muligheder for kreditforeningslån.

 

 

Bekendtgørelse vedr. tilbygning til og nybyggeri af sommerhuse findes på følgende link:

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/B19986002705-REGL

Afsnit 10 omhandler sommerhuse. Heraf fremgår bl.a. regler ift. skel (mindst 5 m.) og andre interessante oplysninger.

Læg også mærke til afsnit 6.5, der omhandler "kvælstoffilter og radon" - uden tvivl noget Lynghytten er omfattet af.

Af Nykøbing-Rørvig kommunes hjemmeside (http://www.nrk.dk/default.asp?infoId=1136657) fremgår at byggetilladelser normalt kan behandles på 2-3 uger, hvis ikke dispensationer er nødvendige.

 

Lines og Halfdans skitser til nyt hus - klik her

Johannes skitser til nyt hus - klik her

 

Lines og Halfdans skitser:

Lynghytten set fra Syd
- dvs. nyt hus bygget øst for Lynghytten ud mod Poppelvej. Hytte med hems og stor terasse mod Syd

Lynghytten og nyt hus set fra luften

 

Johannes' skitser:
Nyt hus bygges vest for Lynghytten (over mod hjørnet Myrestien / frøken Sørensen) og de 2 kobles sammen, så der bliver fælles indgang og køkken


 

 

Nykøbing